Routes

Courtes

1 - 2 heures

Route

Moyennes

Entre 2 - 3 heures et demie.

Route

Longues

4 - 5 heures.

Route

En voiture

3 routes incroyables à Gorbeia

OROZKO 

Plaza Zubiaur 
946 122 695 
turismo@gorbeialdea.com 
 

MURGIA 

Plaza Bea-Murgia
945 430 440 
turismo@gorbeialdea.eus

OTXANDIO

Plaza Nagusia
648 265 246
turismo@otxandio.eus 

(Udan bakarrik zabalik)

  • Facebook Gorbeia
  • Twitter Gorbeia
euskadi largo 50 estrecho.jpg